Cilvēku tirdzniecība – izpratne, problēmas, risinājumi

Autors: Celmiņa E.,Garokalna-Bihela G.,Gromovs J.,Zalcmane
Rīga; Sida
2006