”Cilvēku tirdzniecība izpratne, problēmas, risinājumi”

Arturs Vaišļa. Rīga: IOM (Starptautiskā Migrācijas organizācija), 2005.