”Cilvēku tirdzniecības noziegumu izmeklēšanas metodoloģija”

Rīga: IOM Starptautiskā migrācijas organizācija. 2007. Recenzents.