”Kā rīkoties cilvēku tirdzniecības fakta gadījumā : Rokasgrāmata policijas darbiniekiem”

Arturs Vaišļa, Juris Gromovs u.c.; Starptautiskā migrācijas organizācija. - Rīga : IOM Starptautiskā migrācijas organizācija, 2005.