Piecu grāmatu cikls „Baltu pasaule”

„Neskaitāmās citzemes”, Arturs Balts, Drukātava 2013.

Sirmo simtgadīgo egļu galotnēs noslēpušos putnu vakara vidžināšanu aprāva klusināts svilpiens – apkārt apmetnei izvietotie sargi nesnauda. Tie, modri lūkojoties apkārt, uzmanīja svešās zemes biezokni.

Pie ugunskura atpūtā atlaidušies vīri acumirklī pietrūkās kājās, paķēra ieročus un lūkojās uz svešiniekiem, kas, nemaz neslēpjoties, pat saceldami troksni, tuvojās.

Aiz šaurās takas līkuma parādījās pulciņš bruņotu jātnieku. To noskrandušie, salīkušie stāvi nepavisam negāja rakstā ar sudraba un zelta rotājumiem bagātīgi izgreznotajiem ieročiem un brangajiem rumakiem. Pirmais jātnieks īsā pavadā vilka tādu kā bērnu, ko nopakaļ jājošais rūsganbārdis ik pa brīdim paskubināja ar šķēpu. Radījuma nesamērīgi lielā galva nevarīgi kūļājās soļu taktī. Kad pulciņš bija piejājis divu bultu lidojumā no apmetnes, jātnieki apstājās.

Svešinieku vadonis, nolēcis no zirga, parādīja atvērtas plaukstas, tā ziņojot par miermīlīgiem nolūkiem.

– Erss! – sitot vareno dūri sev pa krūtīm, svešais skaļi nosauca savu vārdu.

– Tālis, – atbildot mājinieks panācās uz priekšu.

Turpināt lasīt

„Ceļš”, Arturs Balts.

Grāmata pašlaik ir sagatavošanā.

„Otra pasaule”, Arturs Balts.

Grāmata pašlaik ir sagatavošanā.

„Vējš”, Arturs Balts.

Grāmata pašlaik ir sagatavošanā.